ماجراجویی بازی RPG (فانتوم عمارت 5)

راهنمای هکتور از طریق آبی سالن رقص. اجتناب از زامبی ها، جمع آوری روح راه خود را به باز کردن و جمع آوری کلید. سطح دشواری از پنجشنبه گذشته افزایش می یابد کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند. نوار فضایی برای نشان دادن منو است.

ماجراجویی-بازی-rpg-فانتوم-عمارت-5
50% عاشق این بازی
همه بازی ها